BACK TO EXPLORE

100 Designs 2017 : Vetever Contest

ประกาศผลผู้ชนะเลิศรางวัลประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก

ประกาศผลผู้ชนะเลิศแล้ววันนี้ ในการประกวด 100 Designs 2017 : Vetever Contest ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการออกแบบ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนให้เกษตรกรไทย จัดโดย สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับ โครงการภัทรพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งแบ่งหัวข้อการประกวดเป็น 2 หัวข้อ คือ ประเภทแฟชั่นและประเภทของแต่งบ้าน

ประเภทแฟชั่น
รางวัลชนะเลิศประเภทแฟชั่น ได้แก่ผลงาน Domicile
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผลงาน Heritage
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ผลงาน Voven Voven
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ผลงาน Lerka และ Black Hat
โดยมีรางวัลพิเศษในประเภทนี้เพิ่มขึ้นอีก 1 รางวัลคือ Siam Discovery Innovation Awards ได้แก่ ผลงาน Prevent เป็นผลงานที่มีความกล้าที่จะคิดแตกต่างเข้ากับคอนเซ็ปต์ของสยามดิสคัฟเวอรี่

ประเภทของแต่งบ้าน
รางวัลชนะเลิศประเภทของแต่งบ้าน ได้แก่ผลงาน Catever Cat Bed, Catever Cat Portable
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ผลงาน Sansook
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ผลงาน Fillet Collections
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ผลงาน Error และ Inside Out

และผู้ที่สนใจสามารถมาชมผลงานออกแบบที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ได้ ระหว่างวันนี้ - 3 ธ.ค. 60 บริเวณ Living Room ชั้น 4